Produceer, gebruik, bewaar en verkoop uw eigen stroom

Produceer, gebruik, bewaar en verkoop uw eigen stroom

  • Btw teruggave op batterijsystemen voor particulieren
  • Wij werken uitsluitend met vakkundig loondienstpersoneel
  • Wij werken veilig
  • Wij werken met de beste producten
  • Uw CO2 uitstoot wordt verlaagd
  • Mogelijk verbetering energielabel

Vraag hier een inventarisatie bij u op locatie en vrijblijvende offerte aan.

Met de nieuwe batterijtechnologie veranderen wij uw huisnetwerk in een Smart Grid. Hiermee haalt u het maximale rendement uit uw zonnestroomsysteem en opent het nieuwe deuren op de energiemarkt. De thuisbatterij kan namelijk laden en ontladen. Met de optimale laad- en ontlaadstrategie kunt u volledig geautomatiseerd extra inkomsten genereren door actief te handelen op de onbalans markt. Dit is ook mogelijk als u geen zonnepanelen heeft.

Hoe werkt het?

Het Smart Grid managementsysteem meet de productie van uw zonnepanelen, de capaciteit van de batterij en het verbruik in uw woning. Zo weet de slimme software wanneer de batterij opgeladen moet worden, wanneer uw woning de stroom nodig heeft en wanneer er tegengunstige tarieven stroom verkocht kan worden.

Maar we gaan nog een stap verder!

Het uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk apparaten in uw woning (warmtepompen, laadpalen, auto’s, airco’s, wasmachines, drogers etc.) aan te sluiten op het “Smart Grid Management systeem”. Dit managementsysteem stuurt de apparaten in huis aan om op de meest gunstige momenten van de dag de opdracht uit te voeren. Zo kan uw auto laden, uw wasmachine wassen en uw warmtepomp koelen of verwarmen op strategische momenten.

Door het optimaliseren van het eigen verbruik, kan uw woning zo efficiënt mogelijk worden ingeregeld. Met een dynamisch energiecontract kan er vervolgens slim worden ingespeeld op de onbalans van de energiemarkt.

Wat zijn de voordelen?

  • Energie vasthouden om teruglevering tegen te gaan.
  • Opladen op momenten dat de energieprijs negatief is. U ontvangt in dat geval een vergoeding voor het laden van uw accu en auto en laten draaien van de apparaten in uw woning.
  • Ontladen op het moment van energieschaarste tegen de hoogste vergoeding.
  • Naast de voordelen die u zelf heeft, zorgt u met uw batterijsysteem dat de overbelasting van het netwerk wordt tegengegaan.

Wordt de salderingsregeling afgebouwd? Rekenen energieleveranciers terugleverboetes? Lopende netwerkkosten op? Wij helpen u om slim in te spelen op deze ontwikkelingen en uw woningklaar te maken voor de toekomst.

Wat voor accu heeft u nodig?

Net zoals met zonnepanelen, is er niet één oplossing die voor iedereen werkt. Daarom kijken we bij Off The Grid per situatie wat het beste past. 

Heeft u nog geen zonnepanelen? Dan kunt u ook bij ons terecht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen en een bijpassende omvormer.

Heeft u al zonnepanelen en wilt u een accu-pakket toevoegen? Dan kijken we eerst naar de leeftijd van de omvormer. In sommige gevallen kan de omvormer niet gekoppeld worden aan de batterijen. In dat geval plaatsen we een extra omvormer. Deze omvormer zet de netenergie om naar laadenergie. Die laadenergie gaat vervolgens de batterijen in. Is de al aanwezige omvormer wel geschikt om aan het batterijsysteem te koppelen? Dan is het een kwestie van de batterijen installeren en koppelen aan de omvormer.

Producten

Wij selecteren onze producten zeer zorgvuldig. Als familiebedrijf hebben wij een langetermijnvisie en daar horen de beste producten bij. Wij werken daarom uitsluitend met fabrikanten die al meer dan 10 jaar produceren, financieel gezond zijn en in staat zijn om de garanties te waarborgen.

Wij bieden onder andere de volgende merken aan.

Heeft u interesse in een ander merk? Neem contact met ons op voor ons volledige assortiment.

Er zijn twee manieren om de batterij toe te passen.

Optie 1. Nul-op-de-meter

In deze situatie gaan we uit van een vast energiecontract met vaste tarieven.

Bij deze toepassing wordt de batterij zo toegepast dat er bijna tot geen stroom wordt teruggeleverd aan het netwerk. Het managementsysteem bekijkt of de woning volledig is voorzien van stroom en of er eventueel nog apparaten kunnen worden aangezet. De overtollige stroom van uw zonnestroomsysteem wordt vervolgens opgeslagen in de batterij. De opgeslagen stroom kan ’s avonds en ’s nachts worden gebruikt. Op deze manier maakt u optimaal gebruik van de groene stroom
die u opwekt en voorkomt u terugleverboetes.

Optie 2. Dynamisch

Voor deze toepassing is het noodzakelijk om een dynamisch energiecontract af te sluiten. De slimme software bepaald een optimale laad- en ontlaadstrategie op basis van energieprijzen en stuurt de batterij automatisch aan. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met wat uw woning of bedrijf aan energie nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Alles wordt volledig automatisch geregeld. Dit is ook mogelijk als u geen zonnepanelen heeft.

Toelichting

Elektriciteit is een essentieel onderdeel van de moderne samenleving. Het elektriciteitssysteem heeft als doel om elektrische energie op een betaalbare en betrouwbare wijze te leveren aan zijn afnemers. De stabiliteit van dit systeem komt echter steeds meer in gevaar. De sterk toenemende fluctuatie van het elektriciteitsaanbod, de toenemende elektrificatie en de toekomstige ICT intensieve maatschappij vraagt om een evolutie van het huidige elektriciteitssysteem naar een slim elektriciteitssysteem, het zogenaamde “Smart Grid”.

Particulieren en ondernemers kunnen profiteren van deze ontwikkelingen door de markt voor te zijn. Het is belangrijk om een klein beetje kennis te hebben van de energiemarkt om te begrijpen waar de kansen liggen. Wij als organisatie vinden het daarom belangrijk om de mogelijkheden voor batterijopslag persoonlijk te komen toelichten.

Graag geven wij u de basisinformatie om een goed beeld te krijgen over de werking van de markt en de kansen die worden gecreëerd door het toepassen van batterijopslag voor zowel particulieren als ondernemers. De sleutel tot het oplossen van de complexe problemen van onbalans op het elektriciteitsnet is de overstap van alleen zonnepanelensystemen naar energiemanagement oplossingen; en oplossingen die ervoor zorgen dat een huiseigenaar exact op het juiste moment op basis van energiebehoefte, energie kan opwekken, opslaan en kan consumeren.

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan

Door het verzenden van dit formulier stemt u ermee in dat wij via e-mail en/of telefoon contact met u opnemen.

Onze partners zijn voorlopers op het gebied van batterijopslag in combinatie met energiemanagement software.

Wij beschrijven voor u 4 use-cases:

Ook al maken de laatste ontwikkelingen op de Nederlandse markt de bestaande oplossing van een systeem met alleen zonne-energie minder aantrekkelijk, het blijft nog steeds een goede investering voor huiseigenaren. De voordelen van een zonnesysteem wegen op tegen de terugleverkosten die door enkele energieleveranciers in rekening worden gebracht. Zelfs als de salderingsregeling zou worden afgeschaft, blijft een zonne-energie systeem financieel aantrekkelijk.

Aangezien de investering voor een dergelijk systeem relatief laag is, zal de terugverdientijd toenemen van 4,5 jaar naar 6,5 jaar. Gezien de garantieperiode van de producten tegenwoordig ongeveer 25 jaar is zal een investering in het systeem gedurende de levensduur nog steeds meer dan het dubbele aan besparingen opleveren.

Om de hoofdoorzaak van het probleem van overproductie aan te pakken zonder groene energie te verliezen, moet de overtollige energie tijdens de onbalans ergens anders naartoe worden geleid of opgeslagen. Dit kan eenvoudig worden bereikt door een thuisbatterij te installeren.

Zodra de productie groter is dan het verbruik, zal de thuisbatterij zichzelf automatisch opladen in plaats van de stroom naar het net te exporteren. Later die dag, wanneer het verbruik groter is dan de opwekking, ontlaadt de thuisbatterij zich gewoon en levert de stroom aan het huis. Op die manier kan zelfverbruik, dat wil zeggen de hoeveelheid energie die zelf wordt verbruikt zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet, worden verhoogd van ~30-45% (zonder thuisbatterij) tot ~60-70% (met thuisbatterij).

Met zelfverbruik wordt het doel bereikt om de teruglevering van stroom te beperken door de thuisbatterij op te laden en zo terugleverkosten te verlagen. Daarnaast wordt ook het doel bereikt dat er geen groene energie verloren gaat.

Naast de thuisbatterij kunnen ook andere hardwarecomponenten binnen een huis aangestuurd worden. Bijvoorbeeld een laadpaal dat de energie ook kan opladen tijdens overproductie. Of een warmtepomp, die de overtollige energie kan gebruiken om zijn watertank te verwarmen en dus kan fungeren als warmteopslag. De energiemanagement software kan al deze apparaten aansturen en het zelfverbruik nog eens extra verhogen tot wel 85%.

Zolang de salderingsregeling van kracht is, is de financiële impact voor de consument beperkt tot het verlagen van de terugleverkosten die door energieleveranciers in rekening worden gebracht. De terugverdientijd ten opzichte van de huidige salderingsregeling neemt wel toe omdat de huiseigenaar nu een thuisbatterij nodig heeft. Maar dit beschermt de huiseigenaar wel tegen verdere verhogingen van de terugleverkosten. De terugverdientijd zal in dit geval worden verhoogd van 4,5 naar 8,5 jaar.

3.1 Wat is een dynamisch tarief?

Een dynamisch tarief verwijst naar een elektriciteitstarief waarvan de prijzen variëren in bepaalde tijdsintervallen. Het geeft ook aan hoeveel de huiseigenaar moet betalen om energie te kopen en wat de huiseigenaar betaald krijgt voor het verkopen van energie aan het net. Hoewel de meeste van de huidige contracten vaste tarieven zonder variatie hebben, zijn er in het verleden al enkele tijdvariërende tarieven geweest. In de meeste gevallen ging dit om dag- en nachttarieven. In dit geval verwijst een dynamisch tarief echter naar een elektriciteitscontract dat gebaseerd is op de uurlijks veranderende marktprijs van elektriciteit, ook wel day-ahead prijs genoemd.

Elektriciteit wordt verhandeld op centrale marktplaatsen in Europa. De meest relevante marktplaats voor Nederland is de EPEX Spot day-ahead markt. Op deze marktplaats wordt energie verhandeld voor elk uur van de volgende dag op basis van eenvoudige vraag- en aanbodprincipes. Elke dag is er een nieuwe veiling voor de volgende dag om de nieuwe spotprijzen per uur te bepalen. Als gevolg hiervan zijn er elke dag verschillende uurprijzen en deze worden 11 uur voor de start van de volgende dag aangekondigd.

Aangezien de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod van energie, weerspiegelen ze heel goed de toestand van duurzame energie. Tijdens zonnige zomerdagen zijn de prijzen in de vroege namiddag laag, aangezien de vraag naar consumptie laag is en de productie hoog (zie bovenstaande afbeelding). In stormachtige winternachten zijn de prijzen tijdens die uren laag vanwege de hoge productie van windenergie (zie onderstaande afbeelding). Echter, stroomprijzen zullen stijgen op het moment dat de vraag hoog is en de opwekking van duurzame energie laag vanwege bewolkt weer of windstilte.

Door de overproductie van duurzame energie kunnen de stroomprijzen zelfs negatief worden. Dit eAect wordt elk jaar meer en meer waargenomen. Het weerspiegelt de behoefte van de markt om zich te ontdoen van overgeproduceerde energie. Als de stroomprijzen negatief zijn, worden consumenten in feite betaald om energie te verbruiken om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen om zodoende het probleem van overproductie te beperken.

3.2. Zonne-energie + thuisbatterij + dynamische tarieven

Energy Management oplossingen kunnen volledig profiteren van dynamische tarieven. In plaats van het huishouden te optimaliseren voor een zo hoog mogelijk zelfverbruik zoals bij de vorige oplossing, zal het systeem alle beschikbare energiebronnen benutten met als doel de financiële besparingen en opbrengsten voor de huiseigenaar te maximaliseren. Een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de goedkoopste energiebron wordt gebruikt voor het huis, maar ook dat energie wordt opgeslagen tijdens periodes met lage stroomprijzen en terug wordt geleverd naar het elektriciteitsnet tijdens periodes met hoge stroomprijzen om extra inkomsten te genereren.

Een voorbeeld: Het systeem laadt de thuisbatterij ‘s nachts op en profiteert van de lage tarieven als gevolg van de overproductie van wind. Vervolgens levert het de opgeslagen energie aan het huis voordat de zon opkomt. Het laadt de thuisbatterij overdag op met de overproductie van zonne-energie en ontlaadt deze aan het elektriciteitsnet op momenten dat er ‘s avonds veel vraag naar is, wat geld oplevert (zie onderstaande afbeelding). Het optimaliseert het huishouden elk moment van de dag en genereert zo aanzienlijke besparingen voor de consument, terwijl de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet tot een minimum wordt beperkt.

Een ander belangrijk voordeel van de overstap naar een dynamisch tarief zijn de extra besparingen die kunnen worden gerealiseerd met een laadpaal of een warmtepomp. Deze apparaten kunnen net als een thuisbatterij door het algoritme worden gestuurd. De auto zal ‘s nachts of op zonnige zomerdagen tegen lage tarieven opladen, terwijl het opladen in periodes met hoge prijzen wordt vermeden. Deze oplossing voor zonne-energie + thuisbatterij + dynamische tarieven, zal de terugverdientijd van het hele systeem aanzienlijk verbeteren en meer besparingen en inkomsten voor de huiseigenaar genereren. De terugverdientijd al verbeteren van 8,5 jaar naar ongeveer 6,5 jaar, vergelijkbaar met de oplossing voor alleen zonne-energie, maar met aanzienlijk meer opbrengsten.

Een ander belangrijk voordeel van de overstap naar een dynamisch tarief zijn de extra besparingen die kunnen worden gerealiseerd met een laadpaal of een warmtepomp. Deze apparaten kunnen net als een thuisbatterij door het algoritme worden gestuurd. De auto zal ‘s nachts of op zonnige zomerdagen tegen lage tarieven opladen, terwijl het opladen in periodes met hoge prijzen wordt vermeden. Deze oplossing voor zonne-energie + thuisbatterij + dynamische tarieven, zal de terugverdientijd van het hele systeem aanzienlijk verbeteren en meer besparingen en inkomsten voor de huiseigenaar genereren. De terugverdientijd al verbeteren van 8,5 jaar naar ongeveer 6,5 jaar, vergelijkbaar met de oplossing voor alleen zonne-energie, maar met aanzienlijk meer opbrengsten.

4.1 Wat is onbalanssturing

De onbalansmarkt wordt gehost door de transmissienetbeheerder TenneT. Het is in feite een markt waar TenneT alle energieleveranciers de mogelijkheid biedt om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een onbalans in hun portfolio en om proactief actie te ondernemen om hun portfolio in balans te brengen voordat die boete wordt opgelegd. In deze markt veranderen de prijzen op minuutbasis, terwijl de vereAeningsperioden 15 minuten bedragen. Deelnemen aan de onbalansmarkt gebeurt in de vorm van een Virtual Power Plant (VPP) en vereist veel snellere reactietijden dan de day-aheadmarkt voor dynamische tarieven, die elk uur varieert

De waarde van deze korte termijn balanceringsenergie is aanzienlijk hoger dan in markten die trager zijn, zoals de day-aheadmarkt voor dynamische tarieven. Deelname aan de onbalansmarkt, dat wil zeggen het leveren van proactieve balanceringsenergie, kan worden gecompenseerd met meerdere Euro’s per kWh. Zie onderstaande afbeelding.

Deelnemen aan deze markt, een proactieve participatie aan balanceren van de energiemarkt, wordt regelmatig vergoed met 2€/kWh of zelfs meer en maakt het hierdoor erg interessant voor de consument (bovenstaande afbeelding). Op 04-09-2023, omstreeks 18.45 uur, zou deelname aan de onbalansmarkt de huiseigenaar bijvoorbeeld bijna 2 €/kWh hebben opgeleverd. Gezien de opzet van de onbalansmarkt is er een directe verbinding nodig tussen het energiemanagementsysteem en de deelnemende energieleverancier. De energieleverancier moet real-time weten welke energie beschikbaar is in het huis en zal die energie gebruiken om te verhandelen als balanceringsenergie en winst te genereren. Idealiter gebeurt dit niet per huis, maar worden meerdere huizen samengevoegd tot een zogenaamde VPP.

4.2. Zonne-energie + thuisbatterij + dynamisch tarieven + onbalanssturing

Voortbouwen op de algehele optimalisatie en besparingen met een dynamisch tarief en dit uitbreiden met deelname aan de onbalansmarkt, heeft een aanzienlijke positieve invloed op de besparingen en winsten die worden gegenereerd door een energiemanagementsysteem. Zonder een extra hardware-update zal het systeem actief helpen om het elektriciteitsnet in balans te houden tijdens kritieke onbalansgebeurtenissen.

Om deze optie te activeren, moet de huiseigenaar zich aanmelden voor een onbalansenergiecontract bij een partner-energieleverancier. Het energiemanagementsysteem wordt rechtstreeks gekoppeld aan de geselecteerde energieleverancier. Zodra de partnerenergieleverancier een prijspiek in de onbalansmarkt vaststelt, stuurt hij een signaal naar uw energiemanagementsysteem om de thuisbatterij op verzoek te laden of te ontladen (zie onderstaande afbeelding).

Net als dynamische tarieven kunnen laadpalen en warmtepompen een aanzienlijke financiële meerwaarde bieden aan deze oplossing. Winsten in de onbalansmarkt worden behaald door energie te leveren of te absorberen. Een laadpaal kan het energieverbruik van een huishouden verhogen voor deelname aan de onbalansmarkt. Het toevoegen van onbalansmarktdeelname kan de terugverdientijd verder verbeteren van 6,5 jaar naar 5,5 jaar.

Omdat er nog geen duidelijkheid is over hoe het verdienmodel rondom salderen er exact uit komt te zien, is ervoor gekozen om twee modellen verder uit te werken: de huidige salderingsregeling en een pessimistisch scenario waarbij er wordt uitgegaan dat de salderingsregeling per direct volledig wordt afgebouwd. Hierdoor kunnen we een best- en worst case scenario berekenen. De waarheid zal in het midden komen te liggen. De terugverdientijd is gebaseerd op een garantieperiode van 25 jaar voor zonnestroomproducten en een batterij die na 15 jaar wordt vervangen.

Met de huidige salderingsregeling zal de terugverdientijd van een systeem met alleen zonneenergie toenemen van 4,5 jaar tot minstens 6,5 jaar, rekening houdend met de huidige terugleverkosten van energieleveranciers. In beide situaties zijn de besparingen over de levensduur zeer aantrekkelijk (€ 33.000,- en € 24.00,-) in vergelijking met de initiële investering van € 6.000,-. Het is echter niet gegarandeerd dat de terugleverkosten hetzelfde zullen blijven. Deze kunnen veranderen als de onbalanskosten blijven stijgen.

Aangezien de investering voor een dergelijk systeem relatief laag is, zal de terugverdientijd toenemen van 4,5 jaar naar 6,5 jaar. Gezien de garantieperiode van de producten tegenwoordig ongeveer 25 jaar is zal een investering in het systeem gedurende de levensduur nog steeds meer dan het dubbele aan besparingen opleveren.

De aanschaf van een thuisbatterij met zelfverbruik optimalisatie biedt een langere terugverdientijd van 8,5 jaar. Hoewel de besparingen gedurende de levensduur hoger zijn dan bij een oplossing met alleen een PV-systeem, zal het enige tijd duren voordat de extra investering

voor een thuisbatterij is terugverdiend. De huiseigenaar beschermt zich op deze wijze echter wel van toekomstige wijzigingen in wetgeving en kosten van energieleveranciers.

Wanneer een thuisbatterij wordt gecombineerd met dynamische tarieven, is de terugverdientijd 6,5 jaar en vergelijkbaar met de oplossing met alleen een PV-systeem. Het grote verschil is dat er geen terugleverkosten door een energieleverancier worden opgelegd bij gebruik van een dynamisch energiecontract. De besparingen over de levensduur zijn in dit geval zeer aantrekkelijk: € 54.000,- tegen een initiële investering van € 10.000,-.

De laatste oplossing, een thuisbatterij met onbalanssturing, biedt de beste terugverdientijd van 5,5 jaar. Er is hier gerekend met 3 thuisbatterijen in plaats van 1 thuisbatterij, omdat het in dit geval het meeste rendement biedt. De aanzienlijke besparingen die deze oplossing oplevert, rechtvaardigt de initiële investering, aangezien de besparing over de levensduur € 93.000,- bedragen.

Het toevoegen van een laadpaal en warmtepomp zal een nog positiever eAect hebben op de terugverdientijd voor de modellen van een dynamische tarief en de onbalanssturing. De terugverdientijd zal nog eens met 1 tot 2,5 jaar afnemen.

In het geval dat salderen volledig wordt uitgefaseerd (zie onderstaande afbeelding), neemt de terugverdientijd ten opzichte van salderen in alle scenario’s toe.

Het meest significante eAect kan worden waargenomen voor de oplossing met alleen een PVsysteem. De terugverdientijd loopt op tot 11 jaar, maar de initiële investering laat echter nog steeds een verdubbeling zien.

De oplossing met een thuisbatterij met zelfverbruik optimalisatie heeft een terugverdientijd van 11 jaar met een nagenoeg gelijke opbrengst als voor alleen een PV-systeem.

Een zonnepanelensysteem + thuisbatterij + dynamische tarieven brengt de terugverdientijd naar 9,5 jaar en heeft een zeer aantrekkelijke opbrengst van 34.000 EUR met een initiële investering van € 10.000,-.

De meest aantrekkelijke oplossing is ook hier een zonnepanelensysteem + thuisbatterij + dynamische tarieven + onbalanssturing, met een terugverdientijd van slechts 7,5 jaar en een opbrengst van € 55.000,- bij een initiële investering van € 15.000,-.

Het belangrijkste is dat alle oplossingen, inclusief een thuisbatterij en dus energiemanagement, toekomstbestendig zijn. Ze creëren waarde zonder afhankelijk te zijn van de salderingsregeling of kosten van energieleveranciers, maar door de huiseigenaar in staat te stellen controle te krijgen over hun eigen energie. Hetzij door zelfvoorzienend te worden, hetzij door actief deel te nemen aan energiemarkten en inkomsten te genereren boven op de besparingen van zonneenergie.

Hoe meer stuurbare hardware aan het energiesysteem wordt toegevoegd, hoe meer waarde het systeem biedt. De integratie van een laadpaal en een warmtepomp in het systeem zal de terugverdientijd met 1 – 2,5 jaar verkorten, aangezien deze apparaten aanzienlijke besparingen en inkomsten kunnen genereren gezien hun bestuurbaarheid en hoge energieverbruik.

Als er een bepaalde hoeveelheid energie wordt geconsumeerd en deze energie uit het energienet haalt, moet er ergens anders precies dezelfde hoeveelheid energie worden opgewekt en op hetzelfde moment aan het energienet worden teruggeven. Het energienet moet namelijk altijd in balans zijn omdat het energienet geen geheugen en bijna geen buffer heeft.

Hoewel dit principe complex klinkt, is deze manier van werken sinds de introductie van de eerste elektriciteitscentrale in Nederland sinds 1886 al een feit. De netbalans wordt bereikt doordat generatoren, die meestal op fossiele energie draaien, hun vermogen snel genoeg kunnen variëren om het stroomverbruik van de consumenten te volgen en na te bootsen.

Meer dan 100 jaar na de oprichting van de eerste elektriciteitscentrale, is de energieopwekking in Nederland aanzienlijk veranderd. De energieproductie is niet langer geconcentreerd in een paar grote, controleerbare centrales, maar wordt steeds meer gedecentraliseerd en gedistribueerd naar kleinere centrales, zoals windenergie en PV-systemen voor woningen.

Duurzame energie kan niet worden beheerd en gecontroleerd zoals fossiele energiecentrales. Als de zon schijnt, wordt er veel energie opgewekt en ook als het waait. Dit eenvoudige principe leidt tot een toenemende overproductie van duurzame energie en leidt op zijn beurt tot een onbalans op het elektriciteitsnet. De stroomopwekking van duurzame energie was alleen al in juni 2023 gedurende 140 uur hoger dan het volledige verbruik van Nederland.

Terwijl sommige grote windmolenparken tijdelijk kunnen worden stilgelegd, worden PVinstallaties op woningen niet op dezelfde manier aangestuurd. Deze installaties zijn zo geïnstalleerd dat het maximale rendement kan worden behaald. Dit wil zeggen dat de installaties optimaal georiënteerd worden, waardoor er tussen 09:30 en 17:00 uur een overschot aan zonnestroom ontstaat. Dit overschot wordt geëxporteerd naar het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit zorgt voor onbalans. Gezien de huidige salderingsregeling dit toelaat, is dit een volkomen logische reactie van de markt.

Deze overproductie door wind en zon (de rode- en donkerblauwe vlakken op de onderstaande afbeelding) moet worden beheerd. Echter, hoe hoger de overproductie, hoe moeilijker het wordt om dat voor elkaar te krijgen.

Nederland is één van de meest succesvolle landen op het gebied van duurzame energie. Van de 8 miljoen huishoudens produceren 2,5 miljoen huishoudens zonne-energie. Een geweldige prestatie.

Naast het doel van CO2-neutraliteit is één van de belangrijkste redenen voor de overstap naar zonne-energie het succes van de salderingsregeling. Helaas heeft de salderingsregeling ook een minpunt. Het moedigt huiseigenaren aan om het elektriciteitsnet als een virtuele batterij te gebruiken. Stroom wordt teruggeleverd op momenten van overproductie en stroom wordt van het energienet geconsumeerd op momenten van hoge energievraag, met onbalans op het energienet als gevolg.

Batterijsystemen en energiemanagementsoftware kunnen helpen om de onbalansproblemen op te lossen terwijl de terugverdientijd 7,5 jaar blijft, zelfs als de salderingsregeling zou worden afgeschaft

De energieleveranciers in Nederland zijn verantwoordelijk voor het balanceren van hun portfolio. Dit betekent dat ze er te allen tijde voor moeten zorgen dat de energie die hun klanten verbruiken gelijk is aan de energie die ze aan het net leveren door deze zelf op te wekken of in te kopen op de energiemarkt.

In tijden van overproductie wordt deze logica echter op zijn kop gezet. De energieleveranciers moeten energie kwijtraken in plaats van het te leveren, door het te verkopen op de energiemarkten of door hun verbruik kunstmatig te verhogen om weer een evenwichtige portefeuille te krijgen. Gezien de toename van overproductie wordt het steeds moeilijker voor energieleveranciers om hun portfolio in balans te houden.

Als een energieleverancier niet in staat is om zijn portfolio te balanceren en er daadwerkelijk een onbalans op het net ontstaat, is TenneT verantwoordelijk om het net te balanceren. Dat doen ze door eerder ingekochte energie te activeren. Deze energie is echter duur en de energieleverancier die de onbalans heeft veroorzaakt, krijgt deze kosten doorberekend.

Deze technische uitdagingen hebben ook financiële gevolgen. Het oplossen van deze onbalans verhoogt de energiekosten voor energieleveranciers en netbeheerders aanzienlijk. De kosten van onbalans zijn sinds 2020 meer dan verzesvoudigd tot €1,7 miljard in 2022. Tot nu toe werden deze kosten verdeeld onder alle eindgebruikers, maar steeds meer energieleveranciers veranderen hun aanpak. Ze beginnen kosten voor teruglevering van energie in rekening te brengen aan huiseigenaren met zonnepanelen, omdat zij worden beschouwd als één van de oorzaken van het onbalansprobleem.